Orientazio departamentua

Laskorainen 0-18 urte bitarteko haurrei, gazteei eta horien familiei laguntzen diegu bere hazte prozesuan, orientazio departamentuaren jarraipenarekin. Hazteko eta hezteko behar desberdinak ditugunez, gure helburua behar horietara egokitzea da.

Aipatu departamentuak (logopeda, pedagogo terapeu koa, psikologo terapeuta...) irakasleriari eta psikomotrizistei jarraipen zuzena egiten die hazteko eta hezteko, pertsonok behar ezberdinak ditugulako eta behar horietara egokitzea eta horiek asetzea delako gure helburua.

Oinarria honetan datza:

- Prebentzioa
- Detekzio goiztiarra

o Psikomotrizitatea
o Entzumena
o Hizkuntza
o Arlo emozionala
o Ikasketa arazoak
o Patologia ezberdinak

- Aniztasunaren trataera

- Orientazio akademiko- profesionala

 - Ikaskuntza-irakaskuntza